The Race / Y Ras

https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=4496

Hi Everyone

Entries are now open for Ras Hwyl Llandegfan 2019 which will be taking place on Wednesday the 5th of June 2019, starting at 1830hrs. Click on this link to be taken directly to the fun run registration page.

https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=4496

Ras Hwyl Llandegfan Fun Run 2019 is raising money for North Wales Air Ambulance, Ysgol Llandegfan and Gwynedd and Anglesey Hospice at Home. Please help us to meet our fundraising target for 2019 and enrol for one of the best 5K fun runs in North Wales. All entries received before May 23rd will receive a medal and a chip-timed finish time (for a non verified 5k fun run). This is a family oriented fun run and families are encouraged to enter and run together.

best wishes

Llandegfan Fun Run

Annwyl Pawb,

Mae’r cofnodion bellach ar agor am ras hwyl Llandegfan a fydd yn cymryd rhan ar ddydd Mercher y 5ed o Fehefin 2019, yn dechrau am 18.30 o’r gloch. Cliciwch ar y linc yma I fynd I dudalen gofrestru y ras hwyl .


https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=4496

Mae ras hwyl Llandegfan yn codi arian i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, Ysgol Llandegfan a Gwynedd ac Ynys Mon Hosbis yn y Cartref. Helpwch ni i gwrdd â’n targed arianol ar gyfer 2019 ac ymrestru ar gyfer un o’r 5km gorau yng Ngogledd Cymru. Bydd pob cofnod a dderbynnir cyn 23 Mai 2019 yn derbyn medal ac amser gorffen wedi’i cofnodi . Mae hon yn ras  hwyl deuluol, ac mae teuluoedd yn cael eu hannog i ddod ac I  rhedeg gyda’i gilydd.

pob lwc

Ras Hwyl Llandegfan