Home

Llandegfan Fun Run 2015 booked for the evening of Wednesday the 24th of June 2015 at the Parish Hall. Race starts at 6.30pm.
Congratulations to Ysgol Llandegfan school football team who won their Anglesey Schools Cup quarter final against Ysgol Cymraeg Morswyn 4-1. They now progress to a semi-final clash against Llanfair PG.
Llandegfan School is taking part in the Urdd Swimming Gala 2015. Good luck to all the Llandegfan swimmers.
St. Tegfans April Newsletter is now available to view on the St. Tegfans page. Mentions of upcoming events.

Click HERE for an entry form.

 

1_13486_poster 2015 (1)Click HERE for an entry form 

 

Welcome to Llandegfan

Llandegfan is a village on the south of Anglesey, North Wales. It is 2 miles from Beaumaris and 4 miles from Bangor. The original village of Hen Llandegfan was on the ancient track from Pentraeth to Beaumaris but most of the expansion in Llandegfan during the 20th century has taken place to the South West. This has been mainly due to it being a great place to bring up children because of the excellent local primary school, the lack of through-traffic, and its proximity to both Bangor and the A55.
The primary school in Llandegfan is in the centre of the village and teaches around 150 children between the ages of 4 and 11.
The village is served by a  general store with a Post Office, a public house (the Pen-Y-Cefn) and is a short walk away from the amenities of Menai Bridge.
A number of activities and events are arranged by the Parish Hall and this range of activities is increasing.
Llandegfan is also home to the Llandegfan Leopards football team which was established in 1997.
Llandegfan also boasts fantastic views of the Snowdonia National Park and a wide variety of walks along its many public footpaths.

Croeso i Llandegfan

Lleolir pentref bach Llandegfan yn Ne Ynys Môn yng Ngogledd Cymru, saif ddwy filltir o Fiwmares a phedair milltir of Fangor. Yn hanesyddol roedd yr hen bentref ar y hen heol o Bentraeth i Fiwmares ond datblygu i’r de ddwyrain wnaeth y pentref yn yr ugeinfed ganrif. Y prif resymau am y datblygiad oedd y faith bod Llandegfan yn lle delfrydol i fagu plant oherwydd safon yr ysgol gynradd, dim ond ychydig o draffig  a’r faith ei fod yn gyfleus i Fangor a’r A55.

Calon y pentref yw’r ysgol gynradd. Mae tua 150 o blant rhwng 4 – 11 oed yn yr ysgol.. Mae siop gyffredin efo Swyddfa Post, tafarn Pen-y-Cefn  yn gwasanaethu’r trigolion. Mae nifer o weithgareddau yn cael ei threfnu gan Neuadd y Plwyf hefyd.

Cafodd y tîm pêl droed “Llandegfan Leopards” ei sefydlu yn 1997.

Ceir golygfeydd arbennig o’r mynyddoedd a Barc Cenedlaethol Eryri.  Gallwch gerdded ar nifer o lwybrau cyhoeddus i fwynhau’r golygfeydd hyn.